Onderwijs en kinderopvang

De buurtsportcoaches van Alphen Vitaal zijn actief in het Primair (Speciaal) Onderwijs (PO) en sinds kort ook in het Voortgezet Onderwijs (VO) en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).