Verantwoordelijke voor uw gegevens
Alphen Vitaal, gevestigd aan Kees Mustersstraat 8, 2406 LK te Alphen aan den Rijn, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wat zijn persoonsgegevens?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft het volgende aan: een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
Bij het gebruik van onze website en diensten laat u persoonsgegevens bij ons achter. Als u zich inschrijft en/of aanmeldt, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Voornaam en achternaam 
 • E-mailadres 
 • Geboortedatum 
 • Postcode 

Als u zich heeft ingeschreven, kunt u binnen uw profiel extra persoonsgegevens invullen zoals: 

 • Gegevens die uw voorkeuren aangeven. Bijvoorbeeld welke thema’s, sporten of tags u interessant vindt. 
 • Gegevens die iets zeggen over uw achtergrond. Bijvoorbeeld tot welke doelgroep u behoort of hoe vaak u sport. 
 • Gegevens over de (sport)activiteit waarvoor u zich aanmeldt. 
 • Telefoonnummer en noodnummer. Als u zich inschrijft voor een activiteit kan de sportaanbieder contact met u opnemen of het noodnummer bellen als er iets met u gebeurt tijdens de activiteit. 

Tijdens de activiteiten die geboekt worden kan het zijn dat een desbetreffende aanbieder foto’s maakt van de activiteit. Wilt u niet op de foto dan kunt u dit bij de inschrijving van de activiteit melden. Staat u ongewenst op een foto? Geef dit door aan de aanbieder van de activiteit. 

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier worden de daar achterlaten gegevens puur en alleen gebruikt om antwoord te kunnen geven op uw vraag of opmerking. 

Op basis van welke wettelijke grondslagen doen wij dat? 

 • Voor het verwerken van uw persoonsgegevens als gevolg van het inschrijven geldt dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor het uitvoeren van “de overeenkomst”, oftewel uw inschrijving. 
 • Indien degene die zich inschrijf jonger is dan 16 jaar dient een van de ouders/verzorgers toestemming te geven voor de inschrijving, en de daaraan verbonden verwerking van de persoonsgegevens van het kind. 
 • U heeft zelf de keuze om binnen uw profiel extra persoonsgegevens in te vullen. Wij verwerken deze persoonsgegevens ook voor het uitvoeren van “de overeenkomst”. 
 • Voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de door u gegeven toestemming. Ook voor het versturen van promotionele e-mails geldt toestemming als wettelijke grondslag voor de verwerking. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, via uw profiel en via de afmeldmogelijkheid onderaan een dergelijke nieuwsbrief c.q. promotionele e-mail. 
 • Voor het door u inschrijven voor deelname aan een activiteit verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van “de overeenkomst”, in dit geval uw deelname. Ditzelfde geldt voor het uitvoeren van een leeftijdscheck als deze voorwaarde geldt voor een specifieke activiteit. 
 • Voor het u in contact brengen met sportclubs of andere derde partijen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de door u gegeven toestemming tenzij dit geschiedt als gevolg van bovenstaande inschrijving. 
 • Voor het reageren op door u gestelde vragen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Dit geldt ook voor het u doen toekomen van een verzoek om deel te nemen aan een vrijblijvend klantervaringsonderzoek. 
 • Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor statische doeleinden verwerken wij uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. 
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Dat betekent ook dat u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken door contact met ons op te nemen via info@alphenvitaal.nl. Wij zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij vanuit wet- en regelgeving gedwongen zijn deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een door gedane aankoop via www.alphenvitaal.nl 

Hoe lang verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 • De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het inschrijven alsook daarna door middel van het invullen van uw profiel verwerken wij totdat u zich bij ons uitschrijft. 
 • Uw toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of promotionele e-mails verwerken wij zo lang uw die toestemming niet intrekt. 
 • Uw inschrijving voor deelname aan een activiteit verwerken wij zolang dit wettelijk verplicht is dan wel tot maximaal een jaar na het jaar waarin de inschrijving plaatsvond. Dit laatste doen wij vanuit ons kwaliteitsmanagementsysteem. 
 • Uw toestemming voor het u in contact brengen met sportclubs of andere derde partijen verwerken wij zo lang uw die toestemming niet intrekt tenzij dit plaatsvindt in het kader van uw inschrijving voor een activiteit. 
 • De tot u als persoon herleidbare statische informatie verwerken wij tot maximaal een jaar nadat de informatie verzameld is. 

Maken wij gebruik van cookies?
Op onze website maken we gebruik van cookies. Hoe wij hier mee omgaan, staat omschreven in onze cookieverklaring.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om de website te beschermen tegen ongewenste activiteiten door hackers of andersoortig misbruik. We hebben bijvoorbeeld een beveiligde verbinding door middel van een SSL-certificaat, waarmee u veilig kunt internetten. De beveiliging van de apparatuur die u gebruikt om onze website te bezoeken valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. 

Voor specifiek verwerkingen schakelen wij derde partijen in die “verwerkers” worden genoemd. Deze verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid. Zij mogen de gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze ter beschikking hebben gesteld. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hebben wij dit? Denk aan hosting provider en mailmodules 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Overeenkomstig de AVG heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te laten verwijderen en digitaal overdraagbaar op te vragen. U kunt ons een dergelijk verzoek doen toekomen via info@alphenvitaal.nl. Wij zullen binnen vier weken voldoen aan uw verzoek of u laten weten waarom wij maximaal twee maanden extra nodig hebben. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook dit kan via info@alphenvitaal.nl
Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.