Sportaanbieders

Binnen het domein Sport zetten we enerzijds in op het versterken van sportaanbieders en anderzijds op het vergroten van de impact van hun sport- en beweegaanbod binnen de andere drie domeinen: onderwijs, lokale werkgevers en preventie & zorg. Voor de sport bestaat het aanbod uit begeleidingstrajecten (korte duur) en maatwerk arrangementen voor sportaanbieders. Daarnaast organiseert Alphen Vitaal vraaggerichte workshops en thema-avonden. Ook houden we de Alphense sportaanbieders op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen binnen het sportlandschap via onze informatiekanalen.

Voor meer informatie

Voor meer informatie

Stephan Vink, Teamleider Sportaanbieders & Werkgevers

Logo