Preventie en zorg

Wij stimuleren inwoners om meer te bewegen en gezonder te leven. Wanneer iemand vitaal voelt hij/zij zich zich gelukkiger, gezonder en fitter. Ook draagt een gezondere leefstijl bij aan sociale cohesie, komen ze minder gauw in een isolement en blijven (langer) gevrijwaard van chronische klachten. Om dit te bereiken werken de buurtsportcoaches nauw samen met preventie- en zorgpartners.