Onderwijs en kinderopvang

Een kind of jongere brengt veel tijd door op school en bij de kinderopvang. Juist op die plek is het belangrijk jeugd te stimuleren om gezonde keuzes te maken. Samen met onderwijs en kinderopvang werkt Alphen Vitaal aan het creëren van een gezonde omgeving op school en/of kinderopvang. Van schoolpleinsport tot pauzesport, naschools sportaanbod, teambuilding en lespakketten gezonde leefstijl voor de VO scholen. Samen met onze partners bieden we veel verschillende activiteiten aan.

De kracht van de buurtsportcoaches zit ook in hun signalerende, doorverwijzende en verbindende functie. Ze zorgen ervoor dat onderwijs en kinderopvang goed aansluit bij de andere domeinen waar Alphen Vitaal actief is, bijvoorbeeld de sportaanbieders of bij werkgevers. Een clinic boksen door de bokschool op een basisschool of een ontspanmoment voor de medewerkers in het onderwijs zijn enkele mogelijkheden die Alphen Vitaal aanbiedt.   

Voor meer informatie

Voor meer informatie

Robbert-Jan Boonstra, Teamleider Onderwijs & Kinderopvang en Preventie & Zorg

Logo