We zijn de vitaliteitsmakelaars met de ambitie om de vitaliteit van de inwoners te verhogen. Dit geldt ook voor het domein werkgevers, want vitale werknemers zijn van groot belang voor een goed lopende organisatie. Vitale medewerkers werken productiever, met meer plezier én zijn minder vaak ziek. Het domein werkgevers geven we vorm met het programma ‘Vitaliteit op de werkvloer’.

Binnen het programma ‘Vitaliteit op de werkvloer’ richten we ons op het bevorderen van de vitaliteit van organisaties en haar medewerkers. Met ons programma willen wij organisaties ontzorgen en bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van personeel en dat alles door maatwerk te leveren. Wij zetten ons in op het gebied van sport en bewegen, want dit is één van de onderdelen van vitaliteit op de werkvloer: de fysieke gesteldheid van het personeel. Sport en bewegen zorgt voor meer dan alleen een fysiek lichaam.

Samen met onze lokale partners bieden wij groeps- en individuele activiteiten aan. Het gehele proces wordt begeleid door onze accounthouder, en daarmee ontzorgen we de werkgever. Hieronder staan enkele voorbeelden van activiteiten die wij voor jouw organisatie kunnen organiseren. Wij presenteren dit aanbod om gevoel te geven bij de mogelijkheden, maar de invulling van het programma bepalen we natuurlijk samen met de organisatie. Er kan afgeweken worden van onderstaande activiteiten.


 

Voor meer informatie:

Voor meer informatie:

Stephan Vink, Teamleider Sportaanbieders & Werkgevers

Logo