Deze unieke badge werd uitgereikt door JOGG-Teamfit Coach, Maartje Neefjes en in het bijzijn van wethouder Dhr. G. Schotanus. “Buurthuis Aquarijn ontving deze badge omdat er mooie stappen zijn gezet binnen de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum”, aldus Neefjes.

Buurthuis AquaRijn is al lange tijd heel bewust bezig met het aanbieden van (gezonder) eten en drinken op deze locatie. Zo is het assortiment aangevuld met gezondere producten. Door deze bewuste toevoegingen prominent te positioneren, is het voor de bezoekers  makkelijker een gezondere voedingskeuze te maken. De uitreiking van deze badge vond plaats tijdens ‘de week van de Gezonde Jeugd’. In deze week vragen JOGG-gemeenten door heel het land aandacht voor een toekomst waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Met het doel: onze jeugd op zien groeien op tot een gezondere generatie.

De uitreiking en toekenning van de badge was in handen van JOGG-Teamfit. Teamfit is de werkwijze waarmee JOGG (Gezonde jeugd, gezonde toekomst) zich inzet voor een gezondere sport-, buurt- en vrijetijdsomgeving, onder andere door het voedingsaanbod gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor de thema's rookvrij en verantwoord alcoholgebruik binnen de sportomgeving. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. In Alphen aan den Rijn wordt deze onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak door Alphen Vitaal verder opgepakt en uitgebreid.


Heb je een vraag? 

Heb je een vraag? 

Alphen Vitaal zet zich samen met JOGG-Teamfit in voor een gezonde leefomgeving (in buurthuizen, op sportlocaties en op scholen). Wil je meer informatie ontvangen voor de mogelijkheden op jouw locatie? Neem dan contact op met Elsbeth.

Logo

Publicatiedatum: 16-06-2023