Gezonde jeugd, gezonde toekomst

JOGG zet zich in voor een gezonde jeugd met een gezonde toekomst. De kernboodschap is: Samen maken we gezond gewoon. De JOGG-aanpak richt zich primair op kinderen en jongeren tot 19 jaar en hun ouders/verzorgers. Daarnaast richt de JOGG-aanpak zich ook op organisaties die in direct contact staan met jeugd en hun ouders/verzorgers.

De JOGG-aanpak wordt in alle dorpen en wijken in de gemeente Alphen a/d Rijn ingezet. De aanpak richt zich op het gezond maken en houden van de leefomgevingen waarin kinderen en jongeren zich bevinden (thuis, opvang, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media). Dit doen we door te werken aan de volgende voorwaarden: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, verbinding preventie & zorg, communicatie en monitoring & evaluatie. Deze voorwaarden zijn de basis van alle activiteiten.  

Met de JOGG-aanpak in Alphen aan den Rijn streven we op de langere termijn de volgende doelstellingen na:
1. Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van alle Alphense kinderen en jongeren.
2. Een leefstijltransitie van ongezond naar gezond waarbij de focus ligt op water drinken, gezonde voeding, voldoende beweging en goed slapen.
3. Stabilisatie van de overgewichtcijfers in de gemeente Alphen aan den Rijn.
4. Vanaf 2023 meer inzet op het jonge kind (0-4 jaar).

Op basis van deze doelstellingen stellen we jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. 

In Alphen aan den Rijn bestaat het lokale kern team uit een JOGG-regisseur en een JOGG-beleidsmedewerker. Zij werken nauw samen met partners uit de kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn en bedrijven. 

Wil je meer informatie, heb je vragen of zie je kansen voor samenwerking? Neem dan contact op met Elsbeth Littink-Hoogeveen.