Gezonde jeugd, gezonde toekomst

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak wordt in alle dorpen en wijken in de gemeente Alphen a/d Rijn ingezet.

Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, verbinding preventie en zorg, monitoring & evaluatie en communicatie.

JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas.

 

Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Met de JOGG-aanpak in Alphen aan den Rijn streven we op de langere termijn de volgende doelstellingen na:
1. Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving van alle Alphense kinderen en jongeren.
2. Een leefstijltransitie van ongezond naar gezond waarbij de focus ligt op water drinken, gezonde voeding, voldoende beweging en goed slapen.
3. Stabilisatie van de overgewichtcijfers in de gemeente Alphen aan den Rijn.
4. Vanaf 2023 meer inzet op het jonge kind (0-4 jaar).

Op basis van deze doelstellingen stellen we jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast. 

In Alphen aan den Rijn bestaat het lokale kern team uit een JOGG-regisseur en een JOGG-beleidsmedewerker. Zij werken nauw samen met partners uit de kinderopvang, het onderwijs, de sport, welzijn en bedrijven. 

We werken ook nauw samen met Zorg en Zekerheid. Door de bijdrage van Zorg en Zekerheid kunnen we onze activiteiten mogelijk maken. Zorg en Zekerheid is jouw regionale zorgverzekeraar. Samen maken wij van onze regio het gezondste stukje Nederland. 

Wil je meer informatie over JOGG Alphen aan den Rijn, heb je vragen of zie je kansen voor samenwerking? Neem dan contact op met Elsbeth Littink-Hoogeveen.

Resultaten 2022 - 2023 JOGG aanpak in gemeente Alphen aan den Rijn. Klik HIER

Publicatiedatum: 17-08-2022