Publicatiedatum: 13-06-2023

Jeannette heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een gezonde leefomgeving voor kinderen in Boskoop en vooral de basisschoolleerlingen van de Zevensprong.

Jeannette is altijd op zoek naar mogelijkheden om de schoolomgeving gezonder te maken. Van de structurele inzet van de MQ-Scan tot aan de schooltuin. Ze maakt in vele opzichten gezondheid onderdeel van het schoolprogramma. Daarnaast zet ze zich ook in voor de gezondheid van haar medewerkers. Door samen met elkaar te sporten te faciliteren zet ze in op vitale juffen en meesters en dit werkt weer door naar de kinderen.